अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्

अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्

Hello Friends  Today we are going to tell you अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्  so friends read and share it more  if  you like   अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम् ॐ विश्वेरश्वमरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्। निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥१॥   ब्रह्मोवाचत्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका। सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता॥२॥   अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः। त्वमेव … Read more